Hade Wouters, Boekingen zangoptredens, LinkedIn aanbeveling, 11-5-2021 (M)