Algemene Voorwaarden

Download mijn algemene voorwaarden als PDF.

Ah fijn, jij leest de algemene voorwaarden wel!

Ik probeer het zo kort en duidelijk mogelijk te houden. (Daarover gesproken, als ik ‘ik’ schrijf in de onderstaande tekst, betekent dat ‘Anne Ermens’. Met ‘jij’ bedoel ik jou: de klant dus, degene die een dienst of product van me afneemt.)

Bij een bestelling in de webshop en/of het tekenen van een offerte, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemeen

 • Alle communicatie verloopt via e-mail en telefoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens en – als dat nodig is – het wijzigen daarvan.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijke (stem)klachten of geestelijke klachten die ontstaan in of na de periode dat je les(sen), workshops of andere activiteiten bij me volgt. (Dit staat er voor de zekerheid, maar je hoeft je geen zorgen te maken, er zijn in 14 jaar nog geen klachten geweest. Wel heel veel enthousiaste reviews, kijk maar.)
 • Heb je een klacht, dan vind ik dat super rot. Ik zou het het heel fijn vinden als je het me laat weten, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.
 • Bij het niet nakomen van je financiële verplichtingen wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de betalingsplichtige. Dat ben jij dus. (Laat het alsjeblieft niet zover komen, want het kost ons beide veel tijd en energie en het is zo ongemakkelijk.)

Je gegevens

 • Je contactgegevens bewaar ik op mijn laptop en via mijn Google account, zodat ik bijvoorbeeld een appje kan sturen wanneer ik ineens doodziek ben en een afspraak moet annuleren. Mijn vriend heeft ook toegang tot die gegevens, zodat hij ook de juiste mensen kan benaderen als ik ineens per ongeluk in coma belandt.
 • De aantekeningen die ik maak tijdens afspraken, belanden op mijn (goed-beveiligde) computer en zorgen ervoor dat ik weet waar we mee bezig zijn geweest. Daarnaast maak ik in overleg met jou soms audio en/of video-opnames. Die bewaar ik dan op mijn computer. Met al je gegevens ga ik zorgvuldig om, maar wanneer je wil dat ik alles ritueel verbrand of verwijder dan zal ik dat zeker doen.
 • Uiteraard wordt er niks van jou op wat voor manier dan ook gedeeld zonder je toestemming.
 • Meer over privacy lees je hier.

Verder gelden de onderstaande voorwaarden voor...

 • Een bestelling voor zangles is persoonsgebonden en kan daarnaast – buiten de 14 dagen wettelijke bedenktijd – niet tussentijds worden opgezegd. Bij opzeggen binnen die 14 dagen, worden de eventueel gemaakte kosten verrekend. (Heb je dus een 10-lessen-pakket besteld en binnen 14 dagen al 2 lessen gevolgd, dan krijg je alleen het resterende bedrag terug.)
 • De losse zangles en kennismakingsles kunnen tot 3 maanden na de besteldatum worden ingepland. Daarna vervallen ze. 
 • De lessen uit het 10-lessen-pakket kunnen tot 10 maanden na de besteldatum worden ingepland. Daarna vervallen ze.
 • Zanglessen kunnen worden ingepland via de leerlingenpagina op de website. Hierbij ben je als leerling zelf verantwoordelijk voor de juiste instellingen in tijdzones van je browser. Na het plannen, ontvangt je een bevestiging per mail. Bij vragen of twijfel mag je natuurlijk altijd contact opnemen.
 • Ben je niet in staat om naar je zangles te komen op de afgesproken datum en tijd, dan kan je de les online volgen. Is dat geen optie, dan kan je tot 24 uur vóór de les kosteloos annuleren via jouw account.
 • Wanneer je later dan 24 uur, of helemaal niet laat weten dat je niet naar je zangles komt, wordt de les alsnog afgeschreven; de tijd is immers voor jou gereserveerd. Dit geldt in alle gevallen, ook bij de online lessen, ook bij ziekte of nablijven en zowel bij pakketten als losse lessen. Dit is een gangbare, maar rottige regel, daarom maak ik per individu 1x een uitzondering, waarbij je bij overmacht kosteloos mag verplaatsen. Daarna is het ‘helaas pindakaas’ en ben ik net zo streng als ‘andere bedrijven’. 
 • Al je lessen mogen zowel online als in Breda worden gevolgd. 
 • Het is mogelijk dat een zangles komt te vervallen vanwege ziekte of ‘grote klussen’ die ik voorrang moet geven. (Denk hierbij aan ‘ik moet optreden bij De Wereld Draait Door’ of ‘het hoofdkantoor van Google boekt me voor een workshop’.) Dat heeft geen invloed op het totale aantal lessen; de les wordt dan op een ander moment ingehaald en de geldigheidsduur van je les(pakket) wordt met een week verlengd.
 • Bij onvoorziene heftige situaties, zoals de coronapandemie, kan het zijn dat alle zanglessen online worden gegeven. Hierbij wordt de geldigheidsduur van je les(sen) niet verlengd.
 • De reguliere tijden van zanglessen zijn op dinsdag en woensdag tussen 14.45 – 21.45 en op maandag, donderdag of vrijdag tussen 14.45 – 21.45.  Lessen buiten deze dagen en tijden zijn alleen bij uitzondering en in overleg mogelijk.
 • In de schoolvakanties kunnen de tijden en dagen afwijken, hierover wordt van tevoren per mail gecommuniceerd.
  •  
 • Bij het bestellen van een kaartje voor een gepland evenement, is er geen wettelijke bedenktermijn. Ben je als deelnemer van een door mij georganiseerde activiteit niet in staat om te komen op de workshop op de afgesproken datum en tijd, dan kan je wél tot 7 dagen vóór de workshop per e-mail annuleren, je krijgt dan een kaartje voor een vergelijkbaar evenement.
 • Wanneer je later dan 7 dagen vóór de activiteit, of helemaal niet laat weten dat je niet naar de activiteit komt, geldt er nog steeds een betalingsplicht; de plek was immers voor jou gereserveerd. Dit geldt in alle gevallen, ook bij ziekte, problemen met de NS en andere rottige dingen. Dit is een gangbare, maar rottige regel, daarom maak ik per individu 1x een uitzondering, waarbij je bij overmacht kosteloos een kaartje krijgt voor een vergelijkbaar evenement. Daarna is het ‘helaas pindakaas’ en ben ik net zo streng als ‘andere bedrijven’. 
 • Je mag je kaartje altijd weggeven aan iemand anders, mits je uiterlijk 120 minuten voor aanvang van het evenement de naam en het e-mailadres van die persoon aan me door hebt gegeven door middel van een mailtje. Een kaartje doorverkopen mag ook, maar tegen maximaal dezelfde prijs als je ervoor hebt betaald. (Je mag dus niet op marktplaats handelen en dikke winst maken op mijn workshop.) 
 • Het is mogelijk dat een workshop onverhoopt komt te vervallen. Vanwege ziekte van mijn kant bijvoorbeeld, of een ‘ramp’. Denk aan ‘we moeten in lockdown en er mogen geen live workshops plaatsvinden’. Er wordt dan per mail contact opgenomen en een vervangend aanbod gedaan.
 • Wanneer de opdrachtgever de locatie en/of datum en/of tijdstip van het optreden/de workshop wijzigt, worden er extra kosten in rekening gebracht.
 • De opdrachtgever zorgt voor 1 parkeerplek in de buurt van de locatie of voor uitrij-kaarten voor een parking in de nabijheid van de locatie van het het optreden/de workshop.
 • Tenzij anders overeen gekomen en benoemd in de offerte, arriveer ik 30 tot 60 minuten van tevoren voor voorbereiding en soundcheck.
 • Wanneer de locatie van het optreden/de workshop buiten is en er kans is op regen of sneeuw, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de locatie overdekt is.
 • De opdrachtgever zorgt voor een geaard stroompunt op de locatie, zodat alle apparatuur aangesloten kan worden.
 • Wanneer het optreden/de workshop onverhoopt geannuleerd wordt vanuit de kant van de opdrachtgever, wordt een percentage van het te factureren bedrag in rekening gebracht. Bij opzegging 15 dagen of korter voorafgaand aan het optreden/de workshop: 75%, bij opzegging tussen 16 en 30 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 50%,  bij opzegging tussen 31 en 90 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 25% en bij opzegging langer dan 90 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 10%.
 • De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het optreden/de workshop en dient deze uiterlijk 14 dagen na ontvangst voldaan te hebben.
 • In het geval van overmacht (ziekte, verkeersongeval en dergelijke) heb ik het recht om het optreden/de workshop te annuleren. Hierbij wordt altijd zo spoedig mogelijk contact opgenomen en gezocht naar een waardige vervanger.
 • Zonder mijn voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van het optreden/de workshop.

Anne Ermens, 2022, Zangeres & Actrice

Wacht! Voor je me weg klikt, denk nog even aan onze toekomst samen! Misschien wil je wel een beetje op de hoogte worden gehouden van mij, of alle leuke dingen die ik in de toekomst nog ga doen!