Algemene Voorwaarden

Ah fijn, jij leest de algemene voorwaarden wel!

Ik probeer het zo kort en duidelijk mogelijk te houden. (Daarover gesproken, als ik ‘ik’ schrijf in de onderstaande tekst, betekent dat ‘Anne Ermens’. Met ‘jij’ wordt ‘jij’ bedoelt: de klant dus, degene die een dienst of product van me afneemt.)

Bij een bestelling in de webshop en/of het tekenen van een offerte, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemeen

 • Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijke (stem)klachten dan wel geestelijke klachten die ontstaan in of na de periode dat je les(sen), workshops of andere activiteiten bij me volgt. (Dit staat er voor de zekerheid, maar je hoeft je geen zorgen te maken, er zijn in 14 jaar nog geen klachten geweest. Wel heel veel enthousiaste reviews, kijk maar.)
 • Heb je een klacht, dan vind ik dat super rot. Ik zou het het heel fijn vinden als je het me laat weten, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.
 • Bij het niet nakomen van je financiële verplichtingen wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de betalingsplichtige. Dat ben jij dus. (Laat het alsjeblieft niet zover komen, want het kost ons beide veel tijd en energie en het is zo ongemakkelijk.)

Je gegevens

 • Je contactgegevens bewaar ik op mijn laptop en via mijn Google account, zodat ik bijvoorbeeld een appje kan sturen wanneer ik ineens doodziek ben en een afspraak moet annuleren. Mijn vriend heeft ook toegang tot die gegevens, zodat hij ook de juiste mensen kan benaderen als ik ineens per ongeluk in coma belandt. 
 • De aantekeningen die ik maak tijdens een afspraak, belanden op mijn (goed-beveiligde) computer en zorgen ervoor dat ik weet waar we mee bezig zijn geweest. Daarnaast maak ik in overleg met jou soms audio en/of video-opnames. Die bewaar ik dan op mijn computer. Met al je gegevens ga ik zorgvuldig om, maar wanneer je wil dat ik alles ritueel verbrand of verwijder dan zal ik dat zeker doen. 
 • Uiteraard wordt er niks van jou op wat voor manier dan ook gedeeld zonder je toestemming. 

Individuele zanglessen

 • Een inschrijving is persoonsgebonden en kan daarnaast niet tussentijds worden opgezegd.
 • De losse zangles en kennismakingsles kunnen tot 3 maanden na de besteldatum worden ingepland. Daarna vervallen ze.
 • De lessen uit het 10-lessen-pakket kunnen tot 10 maanden na de besteldatum worden ingepland. Daarna vervallen ze.
 • Zanglessen kunnen worden ingepland via de leerlingenpagina op de website. Hierbij ben je als leerling zelf verantwoordelijk voor de juiste instellingen in tijdzones van je browser. Na het plannen, ontvangt je een bevestiging per mail. Bij vragen of twijfel mag je natuurlijk altijd contact opnemen.
 • Ben je niet in staat om naar je zangles te komen op de afgesproken datum en tijd, dan kan je tot 24 uur vóór de les kosteloos annuleren via de leerlingenpagina op de website.
 • Wanneer je later dan 24 uur, of helemaal niet laat weten dat je niet naar de zangles komt, wordt de les alsnog afgeschreven; de tijd is immers voor jou gereserveerd. Dit geldt in alle gevallen, ook bij de online lessen, ook bij ziekte of nablijven en zowel bij pakketten als losse lessen.
 • Lessen mogen zowel online als in Breda worden gevolgd. (Op die manier kan je, als je symptomen van corona hebt, de les alsnog volgen.)
 • Het is mogelijk dat een zangles komt te vervallen vanwege ziekte of ‘grote klussen’ die ik voorrang moet geven. (Denk hierbij aan ‘ik moet optreden bij De Wereld Draait Door’ of ‘het hoofdkantoor van Google boekt me voor een workshop’.) Dat heeft geen invloed op het totale aantal lessen; de les wordt dan op een ander moment ingehaald en de geldigheidsduur van je les(pakket) wordt met een week verlengd.
 • Bij onvoorziene heftige situaties, zoals de coronapandemie, kan het zijn dat alle zanglessen online worden gegeven. Hierbij wordt de geldigheidsduur van je les(sen) niet verlengd.
 • De reguliere tijden van zanglessen zijn op dinsdag en woensdag tussen 14.45 – 21.45 en op maandag, donderdag of vrijdag tussen 14.45 – 21.45.  Lessen buiten deze dagen en tijden zijn alleen bij uitzondering en in overleg mogelijk.
 • In de schoolvakanties kunnen de tijden en dagen afwijken, hierover wordt van tevoren per mail gecommuniceerd.

Workshops, zangavonden en andere groepsactiviteiten georganiseerd door Anne

 • Ben je als deelnemer van een door mij georganiseerde activiteit niet in staat om te komen op de workshop op de afgesproken datum en tijd, dan kan je tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos afzeggen per telefoon of e-mail. Wanneer je later, of helemaal niet laat weten dat je niet naar de workshop komt, geldt er dus nog steeds een betalingsplicht; de plek was immers voor jou gereserveerd. 
 • Ben je last-minute verhinderd, dan mag je kaartje weggeven aan iemand anders, mits je uiterlijk 60 minuten voor aanvang de gegevens van die persoon aan me door hebt gegeven. (Naam en e-mailadres.) Een kaartje doorverkopen mag ook, maar tegen maximaal dezelfde prijs als je ervoor hebt betaald. (Je mag dus niet op marktplaats handelen en dikke winst maken op mijn workshop.) 
 • Wanneer je binnen de je symptomen hebt van corona, word je verzocht niet deel te nemen aan een live workshop. In dat geval zoeken we samen naar een passende oplossing. (Bijvoorbeeld gratis deelname aan een volgende workshop.)
 • Het is mogelijk dat een workshop onverhoopt komt te vervallen. Vanwege ziekte van mijn kant bijvoorbeeld, of een ‘ramp’. Denk aan ‘we moeten in lockdown en er mogen geen live workshops plaatsvinden’. Er wordt dan per mail contact opgenomen en een vervangend aanbod gedaan. (Geld teruggeven is administratief heel erg veel gedoe, maar kan in het ergste geval ook.)

Boekingen voor workshops en optredens

 • Wanneer de opdrachtgever de locatie en/of datum en/of tijdstip van het optreden/de workshop wijzigt, worden er extra kosten in rekening gebracht.
 • De opdrachtgever zorgt voor 1 parkeerplek in de buurt van de locatie of voor uitrij-kaarten voor een parking in de nabijheid van de locatie van het het optreden/de workshop.
 • Tenzij anders overeen gekomen en benoemd in de offerte, arriveer ik 30 tot 60 minuten van tevoren voor voorbereiding en soundcheck.
 • Wanneer de locatie van het optreden/de workshop buiten is en er kans is op regen, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de locatie overdekt is.
 • De opdrachtgever zorgt voor een geaard stroompunt op de locatie, zodat alle apparatuur aangesloten kan worden.
 • Wanneer het optreden/de workshop onverhoopt geannuleerd wordt vanuit de kant van de opdrachtgever, wordt een percentage van het te factureren bedrag in rekening gebracht. Bij opzegging 15 dagen of korter voorafgaand aan het optreden/de workshop: 75%, bij opzegging tussen 16 en 30 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 50%,  bij opzegging tussen 31 en 90 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 25% en bij opzegging langer dan 90 dagen voorafgaand aan het optreden/de workshop: 10%.
 • De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het optreden/de workshop en dient deze uiterlijk 14 dagen na ontvangst voldaan te hebben.
 • In het geval van overmacht (ziekte, verkeersongeval en dergelijke) heb ik het recht om het optreden/de workshop te annuleren. Hierbij wordt altijd zo spoedig mogelijk contact opgenomen en gezocht naar een waardige vervanger.
 • Zonder mijn voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van het optreden/de workshop.