Joke, Cursus Lax Vox, Bubbelen voor Beter Stemgebruik, Mail, 21-8–23 (M)