Vanaf het vinden van je website, het ‘Liedje bij de Lunch’ zelf op 10 maart en de ‘nazorg’ via mail… Allemaal geluksmomenten!